Thông tin trường học: Học viện quản lý tài chính Trung Tín- CTBC

Ngày đăng: 03/01/2022

Thông tin trường học: Học viện quản lý tài chính Trung Tín- CTBC Học viện quản lý tài chính Trung Tín 靜宜大中信金融管理學院 (CTBC Business school) Sơ lược về lịch sử của trường:   Học viện quản lý tài chính Trung Tín (CTBC) được thành lập năm 2015 bởi Tập đoàn tài chính CTBC, được công nhận là nhóm ngân …