TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỊNH NGHI

Thông tin trường học: Đại học Tịnh Nghi-Providence University (PU)

Ngày đăng: 17/12/2021

Thông tin trường học: Đại học Tịnh Nghi-Providence University (PU) Đại học Tịnh Nghi 靜宜大學 (Providence University) (Đài Trung) Sơ lược về lịch sử của trường:        Đại học Tịnh Nghi (PU) đạt danh hiệu “Đại học có phương pháp giảng dạy xuất sắc” do Cơ quan phụ trách Giáo dục phong tặng trong vòng …

Đại học Providence

Thông tin cơ bản-Đại học Providence-Providence University

Ngày đăng: 12/10/2021

Thông tin cơ bản-Đại học Providence-Providence University Trường Đại học Providence (Providence University) http://www.pu.edu.tw/ (Đài Trung) Sơ lược về lịch sử của trường:       Đại học Tịnh Nghi được thành lập bởi nữ tu người Mỹ Marie Gratia Luking (1885 ~ 1964). Từ "Tịnh Nghi" có nguồn gốc từ …