Thông tin trường học: Đại học Khoa học và Kỹ thuật Phụ Anh-Fooyin University

Ngày đăng: 27/04/2022

Thông tin trường học: Đại học Khoa học và Kỹ thuật Phụ Anh-Fooyin University Đại học Khoa học và Kỹ thuật Phụ Anh 輔英科技大學 (Fooyin University) Năm thành lập: 1958/07/01、1962/08/01、1968/08/01、1988/08/01、1997/07/01、2002/08/01 (Đài Nam) Sơ lược về lịch sử của trường:       Trường được thành lập vào năm …