Oriental Institute of Technology

VIỆN CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á

Thông Tin Cơ Bản-Học viện công nghệ Đông Phương-Oriental Institute of Technology

Ngày đăng: 12/07/2021

Thông Tin Cơ Bản-Học viện công nghệ Đông Phương-Oriental Institute of Technology Học viện công nghệ Đông Phương亞東技術學院(Oriental Institute of Technology)http://www.oit.edu.tw/bin/home.phpNgày thành lập: 1969/10/01、1973/06/01、2000/08/01 Sơ lược về lịch sử của trường:       Trường được thành lập vào …