Thông tin trường học: Đại học Yishou – I-Shou University

Ngày đăng: 22/04/2022

Thông tin trường học: Đại học Yishou - I-Shou University Đại học Yishou 義守大學 (I-Shou University) Năm thành lập: 1990/05/01、1997/07/01 (Đài Nam) Sơ lược về lịch sử của trường:  Đại học Yishou (Nghĩa Thủ) là một trường đại học tổng hợp quốc tế, "Học viện Công nghệ Cao Hùng" được thành lập bởi ông …