ngày hội giáo dục đại học đài loan 2021

Sự kiện: Ngày hội Giáo dục Đại học Đài Loan 2021

Ngày đăng: 21/10/2021

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀI LOAN THAM GIA NGÀY HỘI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC ĐÀI LOAN 2021 ONLINE      Sự kiện “Ngày hội Giáo dục Đại học Đài Loan 2021" là hoạt động miễn phí thường niên do Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam tổ chức trong suốt nhiều năm qua, với mục tiêu chia sẻ, hỗ trợ …