Đại học Quốc gia Cao Hùng (1)

Thông tin trường học: Đại học Quốc gia Cao Hùng – National University of Kaohsiung

Ngày đăng: 12/11/2021

Thông tin trường học: Đại học Quốc gia Cao Hùng-National University of Kaohsiung Đại học Quốc gia Cao Hùng 國立高雄大學 (National University of Kaohsiung) http://www.nuk.edu.tw/ Năm thành lập: 2000/02/01 (Đài Nam) Sơ lược về lịch sử của trường:        Trường chủ yếu dành cho chính phủ để thúc đẩy sự …