ĐẠI HỌC QUỐC LẬP ĐÀI BẮC

Thông Tin Cơ Bản-Đại học Quốc Lập Đài Bắc -NATIONAL TAIPEI UNIVERSITY

Ngày đăng: 12/07/2021

Thông Tin Cơ Bản-Đại học Quốc Lập Đài Bắc -NATIONAL TAIPEI UNIVERSITY Đại học Quốc Lập Đài Bắc國立臺北大學(NATIONAL TAIPEI UNIVERSITY)http://www.ntpu.edu.tw/Ngày thành lập: 1949/11/01、2000/02/01 Sơ lược về lịch sử của trường:         Trước đây Đại học Quốc Lập Đài Bắc là Trường Cao đẳng Hành chính Địa …