Dai-hoc-Quoc-gia-Ton-Trung-Son

Thông tin trường học: Đại học Quốc gia Tôn Trung Sơn-National Sun Yat-sen University

Ngày đăng: 12/11/2021

Thông tin trường học: Đại học Quốc gia Tôn Trung Sơn-National Sun Yat-sen University Đại học Quốc gia Tôn Trung Sơn 國立中山大學 (National Sun Yat-sen University) http://www.nsysu.edu.tw/ (Đài Nam) Sơ lược về lịch sử của trường:        Đại học Quốc lập Trung Sơn được thành lập ở Vịnh Tây Tử, thành phố …