Thông tin trường học: Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Bình Đông-National Pingtung University of Science and Technology

Ngày đăng: 22/11/2021

Thông tin trường học: Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Bình Đông-National Pingtung University of Science and Technology Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Bình Đông 國立屏東科技大學 (National Pingtung University of Science and Technology) http://www.npust.edu.tw/ Năm thành lập: 1924/04/01; …