học viện hàng không quốc gia- National Open University

Thông Tin Cơ Bản-Học viện hàng không quốc gia-National Open University

Ngày đăng: 24/09/2021

Thông Tin Cơ Bản-Học viện hàng không quốc gia-National Open University Học viện Hàng không quốc gia 國立空中大學 (National Open University) http://www.nou.edu.tw/ Ngày thành lập:1986/08/01 Sơ lược về lịch sử của trường:      Trường được thành lập vào năm 1986 theo "Luật Đại học" và "Quy định về việc …