Đại học Sư phạm Quốc gia Cao Hùng

Thông tin trường học: Đại học Sư Phạm Quốc lập Cao Hùng-National Kaohsiung Normal University

Ngày đăng: 12/11/2021

Thông tin trường học: Đại học Sư Phạm Quốc lập Cao Hùng-National Kaohsiung Normal University Đại học Sư Phạm Quốc lập Cao Hùng 國立高雄師範大學 (National Kaohsiung Normal University) http://www.nknu.edu.tw/ Năm thành lập: 1954/08/01、1980/08/01 (Đài Nam) Sơ lược về lịch sử của trường:        Trường được …