Thông Tin Cơ Bản-Đại học Quốc lập Đông Hoa-National Dong Hwa University

Ngày đăng: 03/10/2021

Thông Tin Cơ Bản-Đại học Quốc lập Đông Hoa-National Dong Hwa University Đại học Quốc lập Đông Hoa 國立東華大學 (National Dong Hwa University) https://www.ndhu.edu.tw/ Ngày thành lập: 1994/07/01 Sơ lược về lịch sử của trường:      Đại học Quốc gia Đông Hoa được chính thức thành lập vào ngày 1 tháng 7 năm …