National Chiayi University

Đại học Quốc gia Chiayi

Thông tin trường học: Đại học Quốc lập Gia Nghĩa-National Chiayi University

Ngày đăng: 12/11/2021

Thông tin trường học: Đại học Quốc lập Gia Nghĩa-National Chiayi University Đại học Quốc lập Gia Nghĩa 國立嘉義大學 (National Chiayi University) http://www.ncyu.edu.tw/ Năm thành lập: 2000/02/01、2000/02/01 (Đài Nam) Sơ lược về lịch sử của trường:        Ngày 1 tháng 2 năm 89, Đại học quốc lập Gia Nghĩa …