Đại học Sư phạm Quốc gia Changhua

Thông Tin Cơ Bản-Trường Đại học Sư phạm Quốc gia Changhua-National Changhua University of Education

Ngày đăng: 07/10/2021

Thông Tin Cơ Bản-Trường Đại học Sư phạm Quốc gia Changhua-National Changhua University of Education Trường Đại học Sư phạm Quốc gia Changhua 國立彰化師範大學 (National Changhua University of Education) http://www.ncue.edu.tw/ Ngày thành lập: 1971/08/01、1971/08/01、1980/08/01、1989/08/01 Sơ lược về lịch sử …