Giới thiệu Đại học khoa học kỹ thuật Trung Hoa – Đài Bắc 9/2023

Ngày đăng: 23/05/2023

Giới thiệu hệ vừa học vừa làm của Đại học khoa học kỹ thuật Trung Hoa Đài Bắc-China University of Science and Technology. Bao gồm các thông tin liên quan: chương trình đào tạo, điều kiện đăng ký, học bổng và mức học phí, chi phí ký túc xá và các khoa ngành đào tạo dưới đây. Đại học khoa học kỹ …