Minh Tân

Đại học Khoa học và Công nghệ Minh Tân

Giới thiệu trường Đại học KHKT Minh Tân 2023

Ngày đăng: 15/05/2023

Giới thiệu hệ vừa học vừa làm của Trường Đại học Khoa Học và Công Nghệ Minh Tân-Minghsin University of Science and Technology. Bao gồm các thông tin liên quan: chương trình đào tạo, điều kiện đăng ký, học bổng và mức học phí, chi phí ký túc xá và các khoa ngành đào tạo dưới đây. Trường Đại học khoa …