Học viện Công nghệ Lan yang Lan Yang Institute of Technology

Thông Tin Cơ Bản-Trường Học viện Công nghệ Lanyang-Lan Yang Institute of Technology

Ngày đăng: 05/10/2021

Thông Tin Cơ Bản-Trường Học viện Công nghệ Lanyang-Lan Yang Institute of Technology Trường Học viện Công nghệ Lanyang 蘭陽技術學院 (Lan Yang Institute of Technology) http://www.fit.edu.tw/ Ngày thành lập: 1966/03/01、1983/08/01、2001/08/01 Sơ lược về lịch sử của trường:      Trường được phê duyệt thành …