Giới thiệu Học viện Quản Lý và Sức Khỏe Kinh Quốc

Ngày đăng: 09/02/2023

Giới thiệu hệ vừa học vừa làm của trường Học viện Quản Lý và Sức Khỏe Kinh Quốc - Institute of Management and Health. Bao gồm các thông tin liên quan: chương trình đào tạo, điều kiện đăng ký, học bổng và mức học phí, chi phí ký túc xá và các khoa ngành đào tạo dưới đây. Học viện Quản Lý và Sức Khỏe …