Giới thiệu trường Đại học Khoa học và Công nghệ Jianguo

Ngày đăng: 23/02/2023

Đại học Khoa học và Công nghệ Kiến Quốc 建國科技大學 (Chienkuo Technology University) http://www.ctu.edu.tw/ (Đài Trung) Sơ lược về lịch sử của trường:        Trường được thành lập bởi ông Mã Kế Tiên vào tháng 10 năm 54 Dân quốc (Tức năm 1965. Tên ban đầu của trường là Trường cao đẳng kinh doanh Kiến …