kịch

Học viện Kịch quốc lập Đài Loan-National Taiwan College of Performing Arts

Thông Tin Cơ Bản-Học viện Kịch quốc lập Đài Loan-National Taiwan College of Performing Arts

Ngày đăng: 23/09/2021

Thông Tin Cơ Bản-Học viện Kịch quốc lập Đài Loan-National Taiwan College of Performing Arts Học viện Kịch Quốc lập Đài Loan 國立臺灣戲曲學院 (National Taiwan College of Performing Arts) http://www.tcpa.edu.tw/ Ngày thành lập: 1957/01/01、1996/09/01、2006/08/01 Sơ lược về lịch sử của trường: Học viện Kịch …