đại học huafan

Thông Tin Cơ Bản-Đại học Huafan-Huafan University

Ngày đăng: 29/09/2021

Thông Tin Cơ Bản-Đại học Huafan-Huafan University Đại học Huafan 華梵大學 (Huafan University) http://www.hfu.edu.tw/ Ngày thành lập: 1990/08/01、1993/08/01、1997/08/01 Sơ lược về lịch sử của trường:      Trường được thành lập năm 1979 với tên gọi ban đầu là học viện Công nghệ Hoa Phạm, đến năm 1982 …