Học viện Kỹ thuật lê minh

Thông Tin Cơ Bản-Học viện công nghệ Lê Minh-Lee-Ming Institute of Technology

Ngày đăng: 12/07/2021

Thông Tin Cơ Bản-Học viện công nghệ Lê Minh-Lee-Ming Institute of Technology Học viện công nghệ Lê Minh黎明技術學院(Ming Institute of Technology)http://www.lit.edu.tw/Ngày thành lập: 1969/06/01、2002/08/01 Sơ lược về lịch sử của trường:       Để hưởng ứng sự phát triển của nhà nước về giáo dục khoa học và …