giáo trình 實用視聽華語

Giáo trình tiếng hoa thực dụng nghe nhìn-實用視聽華語 – BÀI MỞ ĐẦU.

Ngày đăng: 16/07/2021

Giáo trình tiếng hoa thực dụng nghe nhìn - 實用視聽華語 - BÀI MỞ ĐẦU. Du Học Cửu Tư xin gửi đến các bạn học sinh sao trình 實用視聽華語 sưu tầm được. Đây là BÀI MỞ ĐẦU trong cuốn giáo trình 實用視聽華語. Bài này các bạn sẽ được làm quen với bảng chữ cái, cách phát âm, cách thành điệu,.....   Nguồn: Sưu tầm …