Thông tin trường học: Đại học Hàng không Thành phố Cao Hùng

Ngày đăng: 20/04/2022

Thông tin trường học: Đại học Hàng không Thành phố Cao Hùng-Open University of Kaohsiung Đại học Đại học Hàng không Thành phố Cao Hùng 高雄市立空中大學 (Open University of Kaohsiung) Năm thành lập: 1997/08/01 (Đài Nam) Sơ lược về lịch sử của trường:  Ngày 17 tháng 4 năm 84 Dân Quốc Chủ tịch hội đồng thành …