gia nam

trường đại học dược gia nam

Thông tin trường học: Đại học Dược Gia Nam

Ngày đăng: 19/04/2022

Thông tin trường học: Đại học Dược Gia Nam 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 Đại học Dược Gia Nam Chia Nan University of Pharmacy & Science 1966/03/01、1996/07/01、2000/08/01、2014/02/01     Sơ lược về lịch sử của trường:        Trường được thành lập năm 1966 bởi người sáng lập là ông Vương Sấn với tên gọi  "Trường …