Fo Guang University

đại học fo guang

Thông Tin Cơ Bản-Trường Đại học Fo Guang-Fo Guang University

Ngày đăng: 04/10/2021

Thông Tin Cơ Bản-Trường Đại học Fo Guang-Fo Guang University Trường Đại học Fo Guang 佛光大學 (Fo Guang University) http://www.fgu.edu.tw/ Ngày thành lập: 2000/08/01、2006/08/01 Sơ lược về lịch sử của trường:     Đại sư Tinh Vân là người sáng lập trường và cũng là người sáng lập Giáo đoàn Phật Quang …