Thông tin : TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHAI NAM – KAINAN UNIVERSITY

Ngày đăng: 29/07/2022

Thông tin : TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHAI NAM - KAINAN UNIVERSITY TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHAI NAM 開南大學 ( KAINAN UNIVERSITY ) Địa chỉ: No. 1號, Kainan Rd, Luzhu District, Taoyuan City, Đài Loan 338 SĐT: (03)341-2500 I. LỊCH SỬ TRƯỜNG HỌC : 1. Thời kỳ khởi đầu : Tháng 1 năm 1990, ủy ban trù bị được thành lập, trường …