Thông tin khoa ngành – TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC LẬP HẢI DƯƠNG ĐÀI LOAN

Ngày đăng: 30/09/2022

Thông tin khoa ngành - TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC LẬP HẢI DƯƠNG ĐÀI LOAN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC LẬP HẢI DƯƠNG ĐÀI LOAN 國立台灣海洋大學 (National Taiwan Ocean University ) Địa chỉ :202301 基隆市中正區北寧路2號 Điện thoại : +886-2-2462-2192 HỌC VIỆN HẢI DƯƠNG VÀ QUẢN LÝ Khoa thương mại tàu thuyền Khoa vận tải tàu …