Thông tin khoa ngành – TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT HOA HẠ – HWA HSIA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Ngày đăng: 10/08/2022

Thông tin khoa ngành - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT HOA HẠ - HWA HSIA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT HOA HẠ 華夏科技大學 ( HWA HSIA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ) Địa chỉ: No. 111號, Gongzhuan Rd, Zhonghe District, New Taipei City, Đài Loan 235 SĐT: 02-8941-5100 Số fax: …