Thông tin khoa ngành – TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI ĐỒNG- TATUNG UNIVERSITY

Ngày đăng: 10/08/2022

Thông tin khoa ngành - TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI ĐỒNG- TATUNG UNIVERSITY 大同大學 ( TATUNG UNIVERSITY ) Địa chỉ: 104, Đài Loan, Taipei City, Zhongshan District, Section 3, Zhongshan N Rd, 40號1樓 SĐT: +886-2-2182-2928 THẾ MẠNH ĐÀO TẠO Được thành lập cách đây hơn nửa thế kỷ, Đại học Đại Đồng được biết …