Thông tin : TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT MINH TÂN – MING HSIN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Ngày đăng: 29/07/2022

Thông tin : TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT MINH TÂN - MING HSIN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT MINH TÂN 明新科技大學 ( MING HSIN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ) Địa chỉ: No. 1號, Xinxing Rd, Xinfeng Township, Hsinchu County, Đài Loan 304 SĐT: …