Thông tin trường học: TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TRUNG QUỐC – Chinese Culture University

Ngày đăng: 28/07/2022

Thông tin trường học: TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TRUNG QUỐC - Chinese Culture University TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TRUNG QUỐC 中國文化大學 ( Chinese Culture University) Địa chỉ: No. 55號, Huagang Rd, Shilin District, Taipei City, Đài Loan 111 ĐT: (02)2861-0511、(02)2861-1801 I. LỊCH SỬ CỦA TRƯỜNG: Vào năm …