Thông tin: TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠM GIANG – TAMKANG UNIVERSITY

Ngày đăng: 29/07/2022

Thông tin trường học: TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠM GIANG - TAMKANG UNIVERSITY 淡江大學 ( TAMKANG UNIVERSITY ) Địa chỉ: No. 151號, Yingzhuan Rd, Tamsui District, New Taipei City, Đài Loan 251 SĐT: +886-2-2621-5656 I. LỊCH SỬ TRƯỜNG HỌC : Đại học Tamkang (TKU), là một trường đại học nghiên cứu tư thục nổi tiếng …