Thông tin: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH CÔNG NGHỆ ĐỨC MINH – TAKMING UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Ngày đăng: 29/07/2022

Thông tin: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH CÔNG NGHỆ ĐỨC MINH - TAKMING UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 德明財經科技大學 ( TAKMING UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ) Địa chỉ: No. 56號, Section 1, Huanshan Rd, Neihu District, Taipei City, Đài Loan 114 SĐT: 02-2658-5801 I. LỊCH SỬ TRƯỜNG HỌC : Đại học …