Thông tin : TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐÔNG NAM – TUNGNAN UNIVERSITY

Ngày đăng: 29/07/2022

Thông tin : TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐÔNG NAM - TUNGNAN UNIVERSITY TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐÔNG NAM ( 東南科技大學 ) TUNGNAN UNIVERSITY Địa chỉ: No. 152, Section 3, Beishen Rd, Shenkeng District, New Taipei City, Đài Loan 222 SĐT: (02) 8662-5900 I. LỊCH SỬ TRƯỜNG HỌC : Người sáng lập …