Thông tin : TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI ĐỒNG- TATUNG UNIVERSITY

Ngày đăng: 29/07/2022

Thông tin : TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI ĐỒNG- TATUNG UNIVERSITY 大同大學 ( TATUNG UNIVERSITY ) Địa chỉ: 104, Đài Loan, Taipei City, Zhongshan District, Section 3, Zhongshan N Rd, 40號1樓 SĐT: +886-2-2182-2928 I. LỊCH SỬ TRƯỜNG HỌC : Vào năm 1918, người sáng lập trường, ông Lin Shangzhi, đã thành lập Công ty …