#duhocdailoan #thongtintruonghoc #duhoccuutu #truonghocdailoan #thongtincoban #hocphicactruongdaihoc #daihocquoclaptrunguong #NATIONAL_CENTRAL_UNIVERSITY

Thông tin : TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC LẬP TRUNG ƯƠNG

Ngày đăng: 05/10/2022

Thông tin : TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC LẬP TRUNG ƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC LẬP TRUNG ƯƠNG 國立中央大學 NATIONAL CENTRAL UNIVERSITY Địa chỉ: 320台灣桃園市中壢區中大路300號 Điện thoại : 03-4227151 Fax : 03-4226062 I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TRƯỜNG Được thành lập năm 1915 và trải qua hơn 100 năm trường Đại học Quốc Lập Trung …