Thông tin : TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC LẬP HẢI DƯƠNG ĐÀI LOAN

Ngày đăng: 05/10/2022

Thông tin : TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC LẬP HẢI DƯƠNG ĐÀI LOAN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC LẬP HẢI DƯƠNG ĐÀI LOAN 國立台灣海洋大學 (National Taiwan Ocean University ) Địa chỉ :202301 基隆市中正區北寧路2號 Điện thoại : +886-2-2462-2192 I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TRƯỜNG Được thành lập vào năm 1953 dưới cái tên trường Cao Đẳng Hàng …