Đại học Kỹ Thuật Tài Chính Đức Minh- Takming University Of Science And Technology- Tuyển sinh năm 2023

Ngày đăng: 09/02/2023

Đại học Kỹ Thuật Tài Chính Đức Minh- Takming University Of Science And Technology- Tuyển sinh năm 2023 Du học Cửu Tư xin trân trọng thông báo tuyển sinh năm 2023 của trường Đại học Kỹ Thuật Tài Chính Đức Minh- Takming University Of Science And Technology. Bao gồm các thông tin liên quan: chương …

Takming University of Science and Technology

Đại học Kỹ Thuật Tài Chính Đức Minh Tuyển sinh năm 2022

Ngày đăng: 06/06/2022

Đại học Kỹ Thuật Tài Chính Đức Minh- Takming University Of Science And Technology- Tuyển sinh năm 2022 Du học Cửu Tư xin trân trọng thông báo tuyển sinh năm 2022 của trường Đại học Kỹ Thuật Tài Chính Đức Minh- Takming University Of Science And Technology. Bao gồm các thông tin liên quan: chương …

Takming University of Science and Technology

Thông Tin Cơ Bản-Đại học khoa học và công nghệ Đức Minh-Takming University of Science and Technology

Ngày đăng: 21/09/2021

Thông Tin Cơ Bản-Đại học khoa học và công nghệ Đức Minh-Takming University of Science and TechnologyĐại học khoa học và công nghệ Đức Minh 德明財經科技大學 (Takming University of Science and Technology) http://www.takming.edu.tw/ Ngày thành lập: 1965/10/01、1974/08/01、2000/08/01、2007/08/01Sơ lược về lịch …