Takming University of Science and Technology

Thông Tin Cơ Bản-Đại học khoa học và công nghệ Đức Minh-Takming University of Science and Technology

Ngày đăng: 21/09/2021

Thông Tin Cơ Bản-Đại học khoa học và công nghệ Đức Minh-Takming University of Science and Technology Đại học khoa học và công nghệ Đức Minh 德明財經科技大學 (Takming University of Science and Technology) http://www.takming.edu.tw/ Ngày thành lập: 1965/10/01、1974/08/01、2000/08/01、2007/08/01 Sơ lược về lịch …