đức minh

Giới thiệu Đại học Kỹ Thuật Giới thiệu Đại học Tài Chính Đức Minh- Takming University Of Science And Technology

Ngày đăng: 09/02/2023

Giới thiệu trường Đại học Kỹ Thuật Tài Chính Đức Minh- Takming University Of Science And Technology. Bao gồm các thông tin liên quan: chương trình đào tạo, điều kiện đăng ký, học bổng và mức học phí, chi phí ký túc xá và các khoa ngành đào tạo dưới đây. Đại học kỹ thuật Tài Chính Đức Minh (Takming …