Danh sách các mặt hàng cấm không được mang lên máy bay

Ngày đăng: 09/11/2021

Danh sách các mặt hàng cấm không được mang lên máy bay Các bạn sắp tới này đã chuẩn bị xong hành lí để BAY chưa? các bạn có biết mình sẽ được hoặc không được mang gì khi lên máy bay không, dưới đây là 1 số loại cấm không được cho vào hành lí khi mang lên máy bay nhé!1. Hàng trực tiếp từ thịt, xúc …