khai giảng lớp tiếng trung tháng 8 online - DU HỌC CỬU TƯ

THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG TRUNG ONLINE NGÀY 12 THÁNG 08 NĂM 2021

Ngày đăng: 04/08/2021

THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG TRUNG ONLINE NGÀY 12 THÁNG 08 NĂM 2021.          Du Học Cửu Tư xin chào tất cả các bạn học viên, trung tâm Du Học Cửu Tư xin thông báo lịch khai giảng lớp học tiếng trung ONLINE tháng 8 năm 2021. Thông tin chi tiết khóa học dưới đây, mời các bạn tham khảo: Thời …

THÔNG BÁO KỲ THI TOCFL

THÔNG BÁO KỲ THI TOCFL 10/9/2021

Ngày đăng: 03/08/2021

THÔNG BÁO KỲ THI TOCFL 10/9/2021Theo phòng Giáo dục - Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam xin thông báo bắt đầu mở đăng ký dự thi kỳ thi năng lực Hoa ngữ TOCFL trên máy tính  10/9/2021.   Thời gian đăng ký:                                      Từ 8/7/2021  đến ngày      …

khai giảng lớp tiếng trung tháng 8 online - DU HỌC CỬU TƯ

THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG TRUNG ONLINE NGÀY 05 THÁNG 08 NĂM 2021

Ngày đăng: 02/08/2021

THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG TRUNG ONLINE NGÀY 05 THÁNG 08 NĂM 2021.          Du Học Cửu Tư xin chào tất cả các bạn học viên, trung tâm Du Học Cửu Tư xin thông báo lịch khai giảng lớp học tiếng trung ONLINE tháng 8 năm 2021. Thông tin chi tiết khóa học dưới đây, mời các bạn tham khảo: Thời …

KHẢI GIẢNG LỚP HỌC TIẾNG TRUNG

THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG ÔN THI TOCFL NĂM 2021

Ngày đăng: 19/07/2021

THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG ÔN THI CHỨNG CHỈ HOA NGỮ (TOCFL) NGÀY 26 THÁNG 07 NĂM 2021          Du Học Cửu Tư xin chào tất cả các bạn học viên, trung tâm Du Học Cửu Tư xin thông báo lịch khai giảng lớp ôn thi Chứng Chỉ Hoa Ngữ (TOCFL) tháng 6 năm 2021. Thông tin chi tiết khóa học dưới đây, mời các …

Thông Tin Cơ Bản-Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Hoa-China University of Science and Technology

Tuyển sinh 2021: Đại học khoa học kỹ thuật Trung Hoa Đài Bắc – Hệ vừa học vừa làm.

Ngày đăng: 17/06/2021

Đại học khoa học kỹ thuật Trung Hoa Đài Bắc-China University of Science and Technology-Tuyển sinh hệ vừa học vừa làm 2021. Du học Cửu Tư xin trân trọng thông báo tuyển sinh năm 2021 hệ vừa học vừa làm của Đại học khoa học kỹ thuật Trung Hoa Đài Bắc-China University of Science and Technology. Bao gồm …

Đại học công nghệ côn sơn

Tuyển sinh 2021: Đại học công nghệ Côn Sơn – Hệ vừa học vừa làm.

Ngày đăng: 17/06/2021

Đại học công nghệ Côn Sơn-Kun Shan University-Tuyển sinh hệ vừa học vừa làm 2021. Du học Cửu Tư xin trân trọng thông báo tuyển sinh năm 2021 hệ vừa học vừa làm của Đại học công nghệ Côn Sơn-Kun Shan University. Bao gồm các thông tin liên quan: chương trình đào tạo, điều kiện đăng ký, học bổng và mức …

Đại học Vạn Năng

Tuyển sinh 2021: Đại học Vạn Năng – Hệ vừa học vừa làm.

Ngày đăng: 16/06/2021

Đại học Vạn Năng-VANUNG UNIVERSITY-Tuyển sinh hệ vừa học vừa làm 2021. Du học Cửu Tư xin trân trọng thông báo tuyển sinh năm 2021 hệ vừa học vừa làm của Đại học Vạn Năng-VANUNG UNIVERSITY. Bao gồm các thông tin liên quan: chương trình đào tạo, điều kiện đăng ký, học bổng và mức học phí, chi phí ký …

Đại học Khoa học và Công nghệ Cao Uyển

Tuyển sinh 2021: Đại học Khoa học và Công nghệ Cao Uyển – Hệ vừa học vừa làm.

Ngày đăng: 16/06/2021

Đại học Khoa học và Công nghệ Cao Uyển-Kao Yuan University-Tuyển sinh hệ vừa học vừa làm 2021. Du học Cửu Tư xin trân trọng thông báo tuyển sinh năm 2021 hệ vừa học vừa làm của Đại học Khoa học và Công nghệ Cao Uyển-Kao Yuan University. Bao gồm các thông tin liên quan: chương trình đào tạo, điều …

Đại học khoa học công nghệ Trung Đài

Tuyển sinh 2021: Đại học khoa học công nghệ Trung Đài – Hệ vừa học vừa làm.

Ngày đăng: 16/06/2021

Đại học khoa học công nghệ Trung Đài-Central Taiwan University of Science and Technology-Tuyển sinh hệ vừa học vừa làm 2021. Du học Cửu Tư xin trân trọng thông báo tuyển sinh năm 2021 hệ vừa học vừa làm của Đại học khoa học công nghệ Trung Đài-Central Taiwan University of Science and Technology. Bao …