khai giảng lớp tiếng trung tháng 8 online - DU HỌC CỬU TƯ

THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG TRUNG ONLINE NGÀY 12 THÁNG 08 NĂM 2021

Ngày đăng: 04/08/2021

THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG TRUNG ONLINE NGÀY 12 THÁNG 08 NĂM 2021.           Du Học Cửu Tư xin chào tất cả các bạn học viên, trung tâm Du Học Cửu Tư xin thông báo lịch khai giảng lớp học tiếng trung ONLINE tháng 8 năm 2021. Thông tin chi tiết khóa học dưới đây, mời các bạn tham khảo: Thời …

THÔNG BÁO KỲ THI TOCFL

THÔNG BÁO KỲ THI TOCFL 10/9/2021

Ngày đăng: 03/08/2021

THÔNG BÁO KỲ THI TOCFL 10/9/2021 Theo phòng Giáo dục - Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam xin thông báo bắt đầu mở đăng ký dự thi kỳ thi năng lực Hoa ngữ TOCFL trên máy tính  10/9/2021.   Thời gian đăng ký:                                      Từ 8/7/2021  đến ngày      …

khai giảng lớp tiếng trung tháng 8 online - DU HỌC CỬU TƯ

THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG TRUNG ONLINE NGÀY 05 THÁNG 08 NĂM 2021

Ngày đăng: 02/08/2021

THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG TRUNG ONLINE NGÀY 05 THÁNG 08 NĂM 2021.           Du Học Cửu Tư xin chào tất cả các bạn học viên, trung tâm Du Học Cửu Tư xin thông báo lịch khai giảng lớp học tiếng trung ONLINE tháng 8 năm 2021. Thông tin chi tiết khóa học dưới đây, mời các bạn tham khảo: Thời …

KHẢI GIẢNG LỚP HỌC TIẾNG TRUNG

THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG ÔN THI TOCFL NĂM 2021

Ngày đăng: 19/07/2021

THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG ÔN THI CHỨNG CHỈ HOA NGỮ (TOCFL) NGÀY 26 THÁNG 07 NĂM 2021           Du Học Cửu Tư xin chào tất cả các bạn học viên, trung tâm Du Học Cửu Tư xin thông báo lịch khai giảng lớp ôn thi Chứng Chỉ Hoa Ngữ (TOCFL) tháng 6 năm 2021. Thông tin chi tiết khóa học dưới đây, mời các …