đài loan

Giới thiệu trường Đại học Dược Gia Nam 2023

Ngày đăng: 30/05/2023

嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 Đại học Dược Gia Nam Chia Nan University of Pharmacy & Science 1966/03/01、1996/07/01、2000/08/01、2014/02/01   Sơ lược về lịch sử của trường:       Trường được thành lập năm 1966 bởi người sáng lập là ông Vương Sấn với tên gọi  "Trường Dược Gia Nam", năm 1996, do đạt thành tích …

Giới thiệu Đại học KHKT Tu Bình 2023

Ngày đăng: 25/05/2023

修平科技大學 Đại học Khoa học Công nghệ Tu Bình Hsiuping University of Science and Technology (HUST) Thành lập năm 1965, ban đầu trường có tên Trường Cao đẳng Kinh tế Gia đình Thục Tiệp. Đến năm 1970, được Bộ giáo dục Đài Loan chuyển đổi thành Trường Cao đẳng Kỹ thuật Thục TJTổng số sinh viên đang theo …

Giới thiệu Đại học Công nghệ Dục Đạt 2023

Ngày đăng: 26/05/2023

Giới thiệu hệ vừa học vừa làm của Đại học Công nghệ Yuda-Yu Da University of Science and Technology. Bao gồm các thông tin liên quan: chương trình đào tạo, điều kiện đăng ký, học bổng và mức học phí, chi phí ký túc xá và các khoa ngành đào tạo dưới đây... Đại học Công nghệ Yu Da 廣亞學校財團法人育達科技大學 (Yu …

Giới thiệu Đại học khoa học kỹ thuật Vạn Năng 2023

Ngày đăng: 25/05/2023

Giới thiệu hệ vừa học vừa làm của Đại học khoa học kỹ thuật Vạn Năng. Bao gồm các thông tin liên quan: chương trình đào tạo, điều kiện đăng ký, học bổng và mức học phí, chi phí ký túc xá và các khoa ngành đào tạo dưới đây.  Đại học khoa học kỹ thuật Vạn Năng Vannung University 萬能科技大學 Đại học Vạn …

Giới thiệu trường Đại học KHKT Kiện Hành 2023

Ngày đăng: 24/05/2023

Giới thiệu trường Đại học KHKT Kiện Hành có mở chương trình hệ 1+4 . Bao gồm các thông tin liên quan: chương trình đào tạo, điều kiện đăng ký, học bổng và mức học phí, chi phí ký túc xá và các khoa ngành đào tạo dưới đây.  Đại học Kiện Hành (Chien Hsin University of Science and …

Giới thiệuĐại học Kỹ thuật Tỉnh Ngô – Hsing Wu University 9/2023

Ngày đăng: 24/05/2023

Giới thiệu hệ vừa học vừa làm của trường Đại học kỹ thuật Tỉnh Ngô - Hsing Wu University. Bao gồm các thông tin liên quan: chương trình đào tạo, điều kiện đăng ký, học bổng và mức học phí, chi phí ký túc xá và các khoa ngành đào tạo dưới đây. Đại học khoa học kỹ thuật Tỉnh Ngô (Hsing Wu …

Giới thiệu Đại học Minh Truyền 2023

Ngày đăng: 24/05/2023

Đại học Minhchuan 銘傳大學 (Ming Chuan University) http://web.mcu.edu.tw/ Ngày thành lập: 1957/03/01、1990/07/01、1997/08/01 Sơ lược về lịch sử của trường:      Đại học Minh Truyền, tiền thân là "Trường Cao đẳng Thương mại  Ming Chuan", được thành lập vào năm 1957 bởi Tiến sĩ  Bao Đức Minh và Tiến sĩ Lý …

Giới thiệu Đại học kỹ thuật Đông Nam 9/2023

Ngày đăng: 23/05/2023

Đại học kỹ thuật Đông Nam (TungNan University of Science and Technology) http://www.tnu.edu.tw (Tân Đài Bắc) Trường Đại học kỹ thuật Đông Nam-TungNan University of Science and Technology được thành lập vào tháng 8 năm 1970 với tên gọi ban đầu là Trường Cao đẳng Công nghệ Đông Nam. Vào ngày 1 tháng …

Giới thiệu trường Đại học KHKT Hồng Quốc Đức Lâm 9/2023

Ngày đăng: 23/05/2023

Đại học công nghệ Hồng Quốc Đức Lâm 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 (Hungkuo Delin University of Technology) http://www.hdut.edu.tw/ Ngày thành lập: 1972/01/01、1992/08/01、2001/08/01、2017/08/01 Sơ lược về lịch sử của trường:     Trường được khởi xướng và quy hoạch bởi ông Wan Shaozhang, quận Tucheng, thành …

Giới thiệu Đại học khoa học kỹ thuật Trung Hoa – Đài Bắc 9/2023

Ngày đăng: 23/05/2023

Giới thiệu hệ vừa học vừa làm của Đại học khoa học kỹ thuật Trung Hoa Đài Bắc-China University of Science and Technology. Bao gồm các thông tin liên quan: chương trình đào tạo, điều kiện đăng ký, học bổng và mức học phí, chi phí ký túc xá và các khoa ngành đào tạo dưới đây. Đại học khoa học kỹ …