Đại học Vạn Năng

Tuyển sinh 2021: Đại học Vạn Năng – Hệ vừa học vừa làm.

Ngày đăng: 16/06/2021

Đại học Vạn Năng-VANUNG UNIVERSITY-Tuyển sinh hệ vừa học vừa làm 2021. Du học Cửu Tư xin trân trọng thông báo tuyển sinh năm 2021 hệ vừa học vừa làm của Đại học Vạn Năng-VANUNG UNIVERSITY. Bao gồm các thông tin liên quan: chương trình đào tạo, điều kiện đăng ký, học bổng và mức học phí, chi phí ký …