Giới thiệu Đại học Công nghệ Trung Quốc: China University of Technology (CUTe)

Ngày đăng: 22/05/2023

Đại học Công nghệ Trung Quốc được thành lập vào năm 1965 với tên ban đầu là Cao Đẳng Thị chính Trung Quốc. Đến năm 1983 chính thức đổi tên thành Đại học Công nghệ Trung Quốc. Tổng quan về đại học Công nghệ Trung Quốc: Trường có 2 cơ sở, cơ sở Vân Lâm Đài Bắc, diện tích 5 ha. Cơ sở tại …