Đại học Thương Mại Quốc Lập Đài Bắc

ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI ĐÀI BẮC

Thông Tin Cơ Bản-Đại học Thương Mại Quốc Lập Đài Bắc-National Taipei University of Business

Ngày đăng: 12/07/2021

Thông Tin Cơ Bản-Đại học Thương Mại Quốc Lập Đài Bắc-National Taipei University of Business Đại học Thương Mại Quốc Lập Đài Bắc國立臺北商業大學(National Taipei University of Business)http://www.ntub.edu.tw/Ngày thành lập: 1917/05/01、2001/08/01、2014/08/01 Sơ lược về lịch sử của trường:     Trường được thành …