ĐẠI HỌC GIÁO DỤC QUỐC GIA ĐÀI BẮC

Thông Tin Cơ Bản-Đại Học Sư phạm Quốc Lập Đài Bắc-National Taipei University of Education

Ngày đăng: 12/07/2021

Thông Tin Cơ Bản-Đại Học Sư phạm Quốc Lập Đài Bắc-National Taipei University of Education Đại Học Sư phạm Quốc Lập Đài Bắc國立臺北教育大學(National Taipei University of Education)http://www.ntue.edu.twNgày thành lập: 1895/01/01、2005/08/01 Sơ lược về lịch sử của trường:           Trường được thành lập vào …