đại học thế tân- shih hsin

Thông Tin Cơ Bản-Đại học Shih Hsin-Shih Hsin University

Ngày đăng: 30/09/2021

Thông Tin Cơ Bản-Đại học Shih Hsin-Shih Hsin University Đại học Shih Hsin 世新大學 (Shih Hsin University) http://www.shu.edu.tw/ Ngày thành lập: 1956/09/01、1997/08/01 Sơ lược về lịch sử của trường:      Người sáng lập Đại học Thế Tân, ông She- Wo Chen, đã lấy phương châm của trường là "Học trên cả đạo …