ĐẠI HỌC TRUNG TÂM QUỐC GIA

Thông Tin Cơ Bản-Đại học Quốc Lập Trung Ương-National Central University

Ngày đăng: 12/07/2021

Thông Tin Cơ Bản-Đại học Quốc Lập Trung Ương-National Central University Đại học Quốc Lập Trung Ương國立交通大學(National Central University)http://www.nctu.edu.tw/Ngày thành lập: 1958/08/01 Sơ lược về lịch sử của trường:          Trước đây trường Đại học Quốc lập Trung Ương có tên gọi là “Trường Cao đẳng …